محاسبه BMI

لیدینگ
شاخص توده بدنی(BMI)، معیاری برای تعیین سلامت وزنی افراد می‌باشد.به این معنا که وزن یک فرد متناسب با قدش باید در چه محدوده‌ای قرار بگیرد.
برای این منظور ۵ بازه تعریف می‌شود: چاقی مفرط، چاقی، اضافه وزن، نرمال .
راجع به شاخص توده بدنی بیشتر بدانید
میزان قد شما
سانتی متر
cm
جنسیت شما
کرفس

آقا

کرفس

خانم

میزان وزن شما
کیلو گرم
kg

?

10
20
30
40

ابتدا فیلد های بالا را تکمیل کنید

نتیجه :

ابتدا فیلد های بالا را تکمیل کنید

محاسبه BMI